top of page

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souladu s platnými právními předpisy Vám sdělujeme informace, které souvisí s Vaší objednávkou pobytu a dalších služeb u provozovatele Prague central campu Naprostá pohoda, s.r.o, (dále „kemp“) a které souvisí s plněním nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. 

I. Nakládání s osobními údaji

Kemp okamžikem projevení Vašeho zájmu o služby, zadáním objednávky nebo sjednáním smlouvy získává ke zpracování osobní údaje Zákazníka (Objednatele), tedy jméno a příjmení (IČ, DIČ), adresu bydliště (adresu provozovny), adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné a slouží k jednoznačné identifikaci Zákazníka (Objednatele), a tím k platnému uzavření smluvního vztahu na určitou požadovanou službu. Při nástupu na ubytování k danému výčtu osobních údajů přibývá dále číslo platného osobního dokladu, příp. rodné číslo Zákazníka (Objednatele). Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů je, že požadovaný pobyt nebo služba nebude sjednána, uskutečněna. Zákazník (Objednatel) odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb. 

Výše uvedené osobní údaje zpracovává společnost Naprostá pohoda, s.r.o. za účelem plnění:

  • právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti);

  • povinností nezbytných k zajištění ochrany práv a uplatnění právních nároků společnosti;

  • pro účely evidence místních rekreačních poplatků a předání příslušnému orgánu. Pokud klient není občanem ČR, je kemp povinen vést osobní údaje klienta v evidenci pro cizineckou policii a v souladu s povinnostmi je zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Naprostá pohoda, s.r.o., Hartigova 1601/140, Praha 3, 130 00, adresa provozovny Prague central camp, Nad Ohradou 17, Praha 3, 130 00, praguecetralcamp@gmail.com, www.praguecentralcamp.cz (dále jen „kemp“) za účelem poskytování služeb podle smlouvy nebo objednávky. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům kempu (recepční, účetní, jednatelé), příp. pracovníku noční strážní služby a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované kempem. Tito pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru. Osobní údaje budou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě. Poskytnuté osobní údaje je společnost Naprostá pohoda, s.r.o. oprávněna zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu s klientem (Zákazníkem, Objednatelem) a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (nutné především kvůli požadavkům Zákona o účetnictví č. 563/1991).

Vážení klienti, pokud po Vás kemp požaduje jiné než výše uvedené povinné osobní údaje a nesdělí při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj, neposkytne zdůvodnění (např. právní povinnost), jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění objednávky nebo jiného, dalšího smluvního vztahu. Zároveň Vám tímto kemp oznamuje, že v případě, že poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej spolu s Vaším jménem a příjmením v budoucnosti užije (v souladu s tzv. oprávněným zájmem) pro svoje marketingové účely, za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívaní dalších služeb, které poskytuje společnost Olšovec s.r.o. a za účelem nabídky účasti na dalších pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu 

II. Kamerový systém

Ke zvýšení bezpečnosti klientů kempu a ochraně majetku přispívá provoz kamerového systému. Je provozován společností Naprostá pohoda, s.r.o., a to v souladu s právními předpisy. V případě potřeby (např. požadavky PČR) dochází ke zpracování informací i smluvně zajištěnou firmou. 

III. Fotografování, pořizování videí

V průběhu akcí pořádaných v kempu dochází k fotografování, pořizování videozáznamů za účelem dokumentování jejich průběhu. Snímky a videa jsou zveřejňovány na webových stránkách kempu, facebookových profilech, fotogaleriích, předávány dalším médiím. Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět bez upozornění a souhlasu klienta. Pokud nesouhlasíte s uvedeným sdělením ve vztahu k Vaší osobě, kontaktujte nás písemně na mailovou adresu praguecentralcamp@gmail.com.

PRAGUE CENTRAL CAMP

bottom of page